Světlo v srdci | Ivo Ševčík

Výklad karet

Meditační vykládací karty- inspirované velkou arkánou tarotu:

   Obsahují 22 karet vycházející z velké arkány tarotu. Tarot je pradávná metoda sebepoznání skrze obrazové symboly, ze kterých se vyvozují určité jevy. Velká arkána obsahuje 22 karet, které symbolizují nekonečný kruh a proces. 

    Pomáhá nám odkrývat a odhalovat mnoho skrytého o nás i o naší cestě životem. Díky obrazům se můžeme dovídat poselství našeho nitra. Poslouží nám také jako kompas či mapa našeho duchovního, osobního a profesního vývoje. Řekne nám mnoho o naší osobnosti a může mnoho transformovat. Jsou to zrcadla a obrazy naší duše.

  Všechny karty obsahují název, který jsem zvolil jako nejvýstižnější a v uvozovkách je název ze základního tarotu. Pod obrázkem jsou základní principy a pod nimi ještě krátká transformační meditace neboli afirmace v přítomném čase, která na nás  rovnou působí.

 

Jak vykládat:

   Běžně vytahujeme jednu denní kartu nebo 3 karty - tělo , mysl a duše. Také si můžeme položit otázku a jako odpověď vytáhnout jedinou kartu. Řešíme-li daný problém, můžeme si vytáhnout 3 karty - minulost, přítomnost a budoucnost (nebo chcete-li přítomnost, blízká budoucnost a daleká budoucnost).